Trang chủ Chưa được phân loại HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN THỦ ĐÔ NĂM 2020

1989
0

Ngày 21/02/2020, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội; đ/c Lê Xuân Trường – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Nguyễn Thị Đông – UVTV, Trưởng Ban Tài chính; đ/c Hà Đông – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo; đ/c Tạ Văn Dưỡng – UVTV, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố; Cùng điều hành tại Hội nghị có đ/c Phan Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội.

Ban Tổ chức Hội nghị điều hành thảo luận

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô; một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện được một trong ba khâu đột phá của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới đó là “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”

Đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ hàng năm nhằm trang bị trình độ lý luận, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động công đoàn; trình độ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo quản lý cho cán bộ công đoàn Thành phố. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được LĐLĐ Thành phố thực hiện theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được ban hành theo Quyết định số 1448/QĐ-TLĐ, ngày 22/10/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và quy định của Thành ủy Hà Nội, với tinh thần tổ chức các chương trình đào tạo, các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đảm bảo thiết thực, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhu cầu cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng.

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của nhà trường, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội hàng năm đã phối hợp với Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp với chỉ tiêu và chương trình cụ thể

Đồng chí Phan Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ

Chỉ tiêu năm 2020, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn bằng nguồn kinh phí UBND hỗ trợ gồm: 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 3.700 cán bộ công đoàn, trong đó có 08 lớp bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu của các Ban LĐLĐ Thành phố, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho 960 cán bộ công đoàn; 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.140 cán bộ công đoàn cơ sở; 09 lớp đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho 450 cán bộ công đoàn của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 150 cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, người lao động bằng nguồn kinh phí tự chủ của các đơn vị, cá nhân tập trung vào các chuyên đề: Tác động của Hiệp định CPTPP đến tổ chức công đoàn và người lao động; Kỹ năng hoạt động của Chủ tịch CĐCS; Kỹ năng tổ chức Hội nghị và điều hành cuộc họp; Kỹ năng Thương lượng, xây dựng TƯLĐTT; Kỹ năng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và một số chuyên đề khác…dưới hình thức ký hợp đồng đào tạo.

Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ Thủ đô các cấp, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội phấn đấu huấn luyện 4.000 học viên là cán bộ công đoàn và người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghiên cứu mở thêm các nghề mới, xin được giấy phép đào tạo sơ cấp nghề, trung cấp nghề, phấn đấu mở 01 lớp nghề hàn với số lượng 35 học sinh, 01 lớp nghề điện với số lượng 35 học sinh, 01 lớp sửa chữa thiết bị tự động hóa với số lượng 60 học sinh.

Về dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch hội trường đã phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh vào các nội dung sau:

  1. Các Ban của Thành phố, căn cứ tình hình thực tiễn trình độ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trong dự toán của các đơn vị năm 2020; Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, từng cấp Công đoàn chủ động lập kế hoạch, quản lý, sử dụng từ nguồn tài chính theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tham gia hội đồng khoa học duyệt các bài giảng, chuyên đề, đề tài khoa học; tham gia giảng dạy các chuyên đề do cơ sở yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  1. Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội Chủ động phối hợp với các ban, các đơn vị triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và, kế hoạch của LĐLĐ Thành phố. Có trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, bố trí giảng viên phù hợp các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các Ban LĐLĐ Thành phố về các chuyên đề, thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức trong các bài giảng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ công đoàn. Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố làm tốt công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, quản lý học viên, đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020 báo cáo LĐLĐ Thành phố theo quy định.
  2. Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố chủ động phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đăng ký lịch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí (khi cần thiết) để CĐCS thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyên truyền vận động đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn cơ sở tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp quản lý, đảm bảo về nội dung, chỉ tiêu mở lớp, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và LĐLĐ Thành phố, đồng thời gửi Kế hoạch về LĐLĐ thành phố (qua Ban Tổ chức) trước ngày 10/03/2020 để theo dõi, chỉ đạo. Đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại đơn vị và lập kế hoạch đào tạo năm tiếp theo.

                                                                        

Tin và ảnh: Nguyễn Yến