Trang chủ Đào tạo cán bộ công đoàn TỌA ĐÀM VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG...

TỌA ĐÀM VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NĂM 2017

1699
0
Thực hiện kế hoạch 62/KH-LĐLĐ ngày 17/10/2016 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2016 – 2018 và kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2017 nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016 và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2017.

 Ngày 22/02/2016 trườngTrung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội tổ chức “Tọa đàm về phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2017”.

Dự buổi Tọa đàm có đồng chí: Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố  Hà Nội; đồng chí Nguyễn Bá Châu – Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo các ban Tổ chức, Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Minh – Ủy viên Thường vụ, Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội cùng các đồng chí đại diện cho Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn Tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự Tọa đàm đã tập trung phát biểu, đánh giá, đóng góp về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô và công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2016 đồng thời nêu rõ những biện pháp thực hiện phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Đồng chí Ngô Văn Minh – Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã tổng hợp một số biện pháp đã nêu trong Tọa đàm:

1) Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn:

—- LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn Ngành, công đoàn Tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2017 theo tinh thần kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ ngày 17/10/2016 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

—- Chủ động lựa chọn những nội dung chương trình thực sự cần thiết để tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn. Với những nội dung phối hợp với trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội, cần sớm đăng ký để tiện phối hợp, như nội dung: Đại hội công đoàn cơ sở, Hội nghị người lao động, Hội nghị CBCCVC, Thương lượng tập thể, Lý luận nghiệp vụ công đoàn, Chính sách pháp luật.

—- Coi trọng phương pháp đào tạo tích cực, phần lý thuyết ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho học viên trao đổi, thực hành ngay trên lớp.

—- Chú ý cả đối tượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách thuộc diện công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý.

—- Sử dụng các nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn: kinh phí của công đoàn cấp trên cơ sở, kinh phí hỗ trợ của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã, kinh phí hỗ trợ của chuyên môn, của trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội

—- Chú ý thời gian mở lớp hợp lý trong năm, tăng cường công tác quản lý học viên.

—- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng bài giảng.

2) Trong công tác Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Nhận rõ tình hình khó khăn, cạnh tranh gay gắt của thị trường huấn luyện ATVSLĐ năm 2017, trường Trung cấp Công đoàn cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, tuyển sinh học viên ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bằng các biện pháp hình thức, mời giáo viên có chất lượng cao lên lớp, chú ý tăng thời lượng hướng dẫn thực hành xử lý tình huống; tiếp tục động viên, khen thưởng các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều thành tích trong phối hợp…

Tại cuộc Tọa đàm, đồng chí Ngô Văn Minh đã trao giấy khen của Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội cho 16 đơn vị đã có nhiều thành tích phối hợp tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2016.

—Các đại biểu dự Tọa đàm đã nêu kiến nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở và trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn và huấn luyện ATVSLĐ năm 2017.

Tin và ảnh Phùng Thanh Tùng