Trang chủ Hệ thống văn bản Văn bản nội bộ

Văn bản nội bộ

1680
0
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
Mẫu biểu TT36-2023 Mẫu biểu Thông tư 36-2023 16/01/2023 Tải về
TC – KT HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC THANH TOÁN 7/2/2012 Tải về
269 /QĐ – TLĐ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 7/3/2014 Tải về
270 /QĐ – TLĐ QUY ĐỊNH : VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 7/3/2014 Tải về
271 /QĐ – TLĐ QUY ĐỊNH : VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT VỀ THU, NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 7/3/2014 Tải về
502 / QĐ – TLĐ QUY ĐỊNH : VỀ TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TRONG CÁC CƠ QUAN CỒN G ĐOÀN 26/4/2014 Tải về
21/ QĐ – ATLĐ QUYẾT ĐỊNH : VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ DIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO DỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 04/02/2016 Tải về