Trang chủ Đào tạo cán bộ công đoàn Hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ...

Hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công đoàn năm 2016

1175
0

Ngày 3/3/2016,  Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Các đồng chí Thường trực; Trưởng, phó các Ban LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác đào tạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn cấp trên cơ sở.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016. Theo đó  nhiệm vụ của Trường Trung cấp công đoàn TP Hà Nội là:

+ Chịu trách nhiệm về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, bố trí giảng viên; phối hợp với các Ban LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên cơ sở; Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội để mở 33 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ, trong đó: 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn theo chuyên đề các Ban LĐLĐ Thành phố và Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà nội; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn  cho Ban chấp hành LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn ngành, Tổng công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở;  05 lớp đào tạo kỹ năng  chuyên sâu cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở; 01 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; 01 lớp đào tạo kỹ năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

+ Phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên cơ sở chuẩn bị về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, bố trí giảng viên để mở các lớp từ nguồn ngân sách của các đơn vị năm 2016

+ Tổ chức dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2016 theo Quyết định số 21/QĐ-ATLĐ ngày 04/02/2016 của Cục trưởng cục An toàn lao động – Bộ lao động Thương binh và Xã hội cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Đoàn, cũng tại Hội nghị các ý kiến đề nghị nhà trường chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, chuẩn bị nội dung phù hợp với từng đối tượng học viên, tập trung bồi dưỡng kỹ  năng cho cán bộ công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban tổ chức LĐLĐ TP HN tiếp thu các ý kiến tham luận để triển khai, có kết quả nhiệm vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ 2016, đồng thời nhấn mạnh những nội dung, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch. Đồng chí đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn tổng công ty, công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trường trung cấp công đoàn trong việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn và các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo các chỉ tiêu đã phân bổ, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tin : Ngô Thị Anh

Ảnh : Phùng Tùng