Trang chủ Đào tạo cán bộ công đoàn TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN...

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

1400
0

—–Ngày 20 tháng 3 năm 2018, trường Trung cấp Công Đoàn thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 100 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức TP. Hà Nội. Dự lễ khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Ngô Văn Minh Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng trường Trung cấp Công Đoàn thành phố Hà Nội; Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội.

—–Nội dung lớp học là những vấn đề chung về tổ chức Công đoàn Việt Nam, nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, rất cần thiết cho những cán bộ công đoàn cơ sở mới được bầu sau khi đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội  vừa qua.

—–Đây là lớp thứ hai bằng nguồn kinh phí của Công đoàn Viên chức thành phố, theo kế hoạch số 62 ngày 17/10/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2016 – 2018. Báo cáo viên là đồng chí Ngô Thị Anh Trưởng khoa Công Đoàn  Trường Trung cấp Công Đoàn thành phố Hà Nội.

                                                                   

Tin:  Lê Thị Nhàn

Ảnh : Lê Minh Khang