Trang chủ Hệ thống văn bản LUẬT ATVSLĐ

LUẬT ATVSLĐ

3443
0
Thông tin văn bản Luật số: 84/2015/QH13
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Luật số: 84/2015/QH13
Tên văn bản
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 25/06/2015
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội
Chuyên mục An toàn VSLD
Tệp đính kèm