Trang chủ Văn bản chung THÔNG BÁO 1206 của Thành ủy Hà Nội về “Tuyển dụng công...

THÔNG BÁO 1206 của Thành ủy Hà Nội về “Tuyển dụng công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị thành phố Hà Nội”

339
0

THÔNG BÁO

Ngày 15/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1206-TB/TU về “Tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội, năm 2023”

A/c vui lòng tải file đính kèm để xem thông tin chi tiết:

Tải File: 1206 -TBTU