Trang chủ Hệ thống văn bản Hệ thống tài liệu

Hệ thống tài liệu

4056
0
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
10/2012/QH13 Bộ luật lao động 2012 1/5/2013 Tải về
43/2006/NĐ-CP Tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
25/04/2006 Tải về
630/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 29/05/2012 Tải về
371/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 28/02/2013 Tải về
30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 12/12/2012 Tải về
19-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn 05/11/2012 Tải về
2158/TCDN-KHTC Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG về Việc làm và Dạy nghề 23/11/2012 Tải về
27/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: hướng dẫn du lịch; quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng – quản trị nhà hàng; kỹ thuật chế biến món ăn; quản trị khách sạn; quản trị khu resort; quản trị mạng máy tính; lập trình máy tính. 12/11/2012 Tải về
73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 26/09/2012 Tải về
1201/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 31/08/2012 Tải về
285/QĐ-TCDN Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề 28/08/2012 Tải về
2774/LĐTBXH-TCDN Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2012 10/08/2012 Tải về
630/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 29/05/2012 Tải về
79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm 21/05/2012 Tải về
54/2012/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015” 09/04/2012 Tải về
43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp 14/03/2012 Tải về
54/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04/07/2011 Tải về
214/2011/TT-BQP Ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề 15/12/2011 Tải về
42/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề 29/12/2011 Tải về