Trang chủ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI...

TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

3362
0

Thực hiện Quyết định số 1596/QĐ-LĐTBXH ngày 9/11/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội.

Ngày 08/12/2018 Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức khai giảng lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho 125 học viên là cán bộ quản lý, người lao động Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Trong chương trình huấn luyện, các học viên được đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm, độc hại gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra. Các học viên đã làm bài kiểm tra để được cấp Giấy chứng nhận.

Tin:  Phùng Thanh Tùng

Ảnh: Đỗ Duy Bình