Trang chủ Hệ thống văn bản Số: 347/LĐLĐ Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Hội nghị...

Số: 347/LĐLĐ Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, VC và Hội nghị người lao động năm 2017 kèm phụ lục số liệu thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017

2082
0

Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, VC và Hội nghị người lao động năm 2017 kèm phụ lục số liệu thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017

 

Tải về :