Trang chủ Đào tạo cán bộ công đoàn HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI NĂM 2019

1289
0

Ngày 17/01/2019 tại trụ sở chính trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công Đoàn Hà Nội – 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Đoàn Hà Nội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (LĐLĐ Tp) đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Cán bộ phụ trách công tác tổ chức các công đoàn cấp trên cơ sở thuộc LĐLĐ Tp. Hà Nội, lãnh đạo các Ban của LĐLĐ Tp. Hà Nội, ban lãnh đạo trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công Đoàn Hà Nội.

Sau báo cáo của LĐLĐ Tp. Hà Nội là các ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu dự hội nghị. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018, mạnh dạn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác này. Đó là: Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn tuy đã có chuyển biến theo hướng tích cực, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tỉ lệ bài giảng có chất lượng theo phương pháp tích cực đạt dưới 50% tổng số bài giảng; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, phối hợp giữa các cấp công đoàn trong công tác này còn hạn chế; chưa thực hiện việc ký hợp đồng mở lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn giữa trường TC NV&DN Công Đoàn Hà Nội với các cấp công đoàn theo kế hoạch số 62 ngày 17/10/2016 của LĐLĐ Tp. về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô giai đoạn 2016- 2018,…….

Hội nghị thống nhất, năm 2019 với nhiều thách thức, vận hội mới trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp công đoàn Thủ đô phải sớm khắc phục những thiếu sót hạn chế nêu trên, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ như sau:

+ Tổ chức 38 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn với 3.740 học viên bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo yêu cầu và bằng nguồn kinh phí của công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở; tổ chức các lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ Công đoàn; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

+ Tổ chức huấn luyện 4.500 học viên về công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

+ Tổ chức các lớp Giáo dục nghề nghiệp: 01 lớp nghề điện với 35 học viên; 02 lớp nghề hàn với 70 học viên;01 lớp nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa với 60 học viên.

 

 Tin và ảnh: Ngô Văn Minh