Trang chủ Đào tạo cán bộ công đoàn TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

313
0

Sáng 8/11/2023, tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác Tuyên giáo cho gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đồng chí Hà Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì lớp tập huấn.

Dự khai mạc và chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Đông – Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội; đồng chí Phan Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề CĐ Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Đông – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, điều đó càng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo. Vì vậy, đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, phát huy năng lực và trách nhiệm để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Hà Đông – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội hướng dẫn về xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp tập huấn, đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó trưởng Phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt sinh động những nội dung cơ bản của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Theo tinh thần của Kết luận số 57-KL/TW thì công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu của Kết luận cũng xác định: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Ngoài ra, báo cáo viên còn linh hoạt lồng ghép nhiều minh chứng từ thực tiễn cuộc sống để làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi của Kết luận số 57-KL/TW, liên hệ với hoạt động công tác tuyên giáo công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đ/c Đào Tiến Dũng – Ban Tuyên giáo Thành ủy  Hà Nội trao đổi với lớp tập huấn về nội dung, tinh thần Kết luận số 57-KL/TƯ của Bộ Chính trị

Quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, báo cáo viên nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Cũng tại lớp tập huấn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thông tin, hướng dẫn nhanh đến các học viên về chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, đồng chí đã trực tiếp trả lời những vướng mắc, tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nội dung này.

Tin và ảnh: Lê Thị Nhàn