Trang chủ Hệ thống văn bản

Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 382 /LĐLĐ Báo cáo một số nội dung về đại hội, hội nghị CĐCS và Công đoàn cấp trên trên trực tiếp cơ sở (Kèm biểu mẫu báo cáo) 07/07/2017 Báo cáo một số nội dung về đại hội, hội nghị CĐCS và Công đoàn cấp trên trên trực tiếp cơ sở (Kèm biểu mẫu báo cáo)
Số: 387/ LĐLĐ Tổng kết hoạt động Công đoàn các Trường ĐH, CĐ năm học 2016-2017 12/07/2017 Báo cáo kết Tổng kết hoạt động Công đoàn các Trường ĐH, CĐ năm học 2016-2017
Số: 383 /LĐLĐ (Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 tại Học viện Chính trị khu vực I) 10/07/2017 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 tại Học viện Chính trị khu vực I
Số: 380/LĐLĐ (Ủy quyền chỉ đạo hoạt động công tác trong thời gian đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đi công tác) 07/07/2017 Ủy quyền chỉ đạo hoạt động công tác trong thời gian đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đi công tác
Số: 379 /LĐLĐ (Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017) 06/07/2017 Báo cáo số liệu điều chỉnh dự toán tài chính CĐ năm 2017
Số: 370 /LĐLĐ (Báo cáo lao động, thu nhập và tình hình tổ chức, biên chế) 04/07/2017 Báo cáo lao động, thu nhập và tình hình tổ chức, biên chế
Số: 367/LĐLĐ (Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội) 03/07/2017 Khảo sát thực hiện chương trình phối hợp giữa Cục thuế và LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Số: 37/KH-LĐLĐ Hoạt động của Liên đoàn lao động thành phố hà nội quý III năm 2017 29/06/2017 Kế hoạch hoạt động của Liên đoàn lao động thành phố hà nội quý III năm 2017
Số: 347/LĐLĐ Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, VC và Hội nghị người lao động năm 2017 kèm phụ lục số liệu thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 23/06/2017 Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, VC và Hội nghị người lao động năm 2017 kèm phụ lục số liệu thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017
Số: 344/LĐLĐ Thông báo số tài khoản tại kho bạc & ngân hàng của LĐLĐ thành phố Hà Nội 21/06/2017 Thông báo số tài khoản tại kho bạc & ngân hàng của LĐLĐ thành phố Hà Nội