Trang chủ Đào tạo cán bộ công đoàn Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn tại...

Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn tại LĐLĐ huyện Thanh Oai

1520
0

-Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết 6a của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngày 6/1/2011 về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Ngày 16/7/2015 Trường Trung cấp công đoàn Thành phố Hà Nội phối hợp với LĐLĐ Huyện Thanh Oai tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khối các doanh nghiệp, trường học và công đoàn cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

—-Trong thời gian tập huấn, có 200 cán bộ công đoàn cơ sở Huyện Thanh Oai đã được nghe truyền đạt những văn bản mới về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa do giảng viên Ngô Thị Anh, trưởng khoa công đoàn và giảng viên Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng Đào tạo Trường Trung cấp Công đoàn trực tiếp lên lớp.

—-Đây là những nội dung thiết thực trong hoạt động công đoàn cơ sở, qua đó giúp cán bộ công đoàn hiểu các qui định Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam vận dụng vào quá trình hoạt động thực tế nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

Người viết: Ngô Thị Anh