Trang chủ Nghiên cứu trao đổi HTKH : Nâng Cao Chất Lượng Công Tác ĐT-BD CBCĐ Thủ Đô...

HTKH : Nâng Cao Chất Lượng Công Tác ĐT-BD CBCĐ Thủ Đô Trong Tình Hình Mới

2260
0

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC :

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN THỦ ĐÔ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 10/05/2016 Trường Trung cấp Công  Đoàn TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề : Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn thủ đô trong tình hình mới. Tới dự với hội thảo có TS. Đặng Quang Điều – UV đoàn Chủ tịch – Trưởng Ban Chính sách kinh tế xã hội – Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ VN, đ/c Lê Khắc Á- Trưởng phòng Tổ chức cơ sở – Ban tổ chức Tổng LĐLĐ VN. Đ/c Vũ Kim Sơn- Phó CT thường trực LĐLĐ TP Hà Nội chủ trì hội thảo. Ban tổ chức hội thảo đã mời các đ/c Chủ tịch LĐLĐ các Quận, Huyện, Thị xã, CĐ Ngành, CĐ Các khu CN&CX Hà Nội, CĐ cấp trên cơ sở, các đ/c trong BGH trường ĐH Công Đoàn, trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

Qua một buổi hội thảo với tinh thần khách quan, thẳng thắn, khoa học, 11 báo cáo chuyên đề và 3 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã tập chung đánh giá  những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn thủ đô trong tình hình mới, nhất là khi nước ta tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đ/c Vũ Kim Sơn- Phó CT thường trực LĐLĐ TP kết luận hội thảo:

  1. Thời gian tới, cần tăng cường sự chỉ đạo của các cấp Công đoàn đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo tinh thần quyết định số 1448/QĐ-TLĐ ngày 22/10/2015 của đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn. Theo đó, Trường Trung cấp Công Đoàn tổ chức rà soát nắm chắc số lượng, cơ cấu, trình độ cán bộ Công đoàn hàng năm, nêu rõ số lớp, số học viên, nội dung trương trình, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra thục hiện kế hoạch ở cấp mình và cấp dưới, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả định kỳ hàng năm.
  2. Biên soạn, bổ sung cập nhật và thẩm định bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn theo các chuyên đề cho Cán bộ CĐCS phù hợp với các đối tượng, đảm bảo cân đối hài hòa giữa lý thuyết và thực tế; Xây dựng nhiều chương trình cho nhiều lớp, phù hợp với các loại đối tượng.
  3. Tổ chức các lớp học với số lượng học viên, nội dung, thời gian hợp lý, phù hợp từng đối tượng.
  4. LĐLĐ TP Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư kiện toàn đội ngũ Cán bộ Giáo viên, kinh phí cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy cho Trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội.
  5. LĐLĐ TP Hà Nội tiếp thu các đề xuất của các báo cáo chuyên đề để nghiên cứu, trình thường trực LĐLĐ TP Hà Nội giải quyết.

Tin & ảnh : Ngô Văn Minh