Trang chủ Hoạt động đoàn thể HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT NĂM 2017

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT NĂM 2017

1658
0

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Đúng vào ngày kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2017) Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt – Việc tốt” năm 2017.

Phong trào thi đua “Người tốt – Việc tốt” là phong trào thi đua riêng có của Thủ đô Hà nội (đến nay đã được 25 năm) nhằm biểu dương tôn vinh những người tốt – việc tốt, góp phần xây dựng Thủ đô Hà nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phong trào thi đua “Người tốt – Việc tốt” của Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hà Nội được phát động hàng năm, có sơ kết đánh giá, khen thưởng người tốt – việc tốt cấp Trường và cấp Thành phố, do đó có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thi đua phấn đấu trong công tác và cuộc sống, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng ổn định và phát triển.

Đó là những cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức ” Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “mình vì mọi người”, xung phong gương mẫu, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến trong giảng dạy và trong công việc được nhà trường giao, phấn đấu nâng cao hiệu quả chất lượng công tác ở mức cao nhất. Qua bình xét ở các Khoa – Phòng đã có 06 đ/c được biểu dương danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” cấp Trường.

Đó là : 

  1. Đ/c Nguyễn Thị Yến – TP Đào tạo
  2. Đ/c Vũ Hồng Nhung – Giáo viên PĐT
  3. Đ/c Chu Anh Toàn – Nhân viên Phòng TCHC
  4. Đ/c Phạm Xuân Chiến – Nhân viên Phòng TCHC
  5. Đ/c Trần Thu Hằng – Nhân viên Phòng TC-KT
  6. Đ/c Đỗ Duy Bình – Giáo viên Khoa Công đoàn

Có 02 đ/c được bình chọn là người tốt – việc tốt cấp cơ quan LĐLĐ TP. Đó là Đ/c Nguyễn Thị Yến – TP Đào tạo và Đ/c Phạm Xuân Chiến – Nhân viên Phòng TCHC.

Tin và ảnh : Ngô Văn Minh