Trang chủ Hoạt động đoàn thể HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG CẤP...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHIỆP VỤ VÀ DẠY NGHỀ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI NĂM 2024

87
0

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 08/KHLT-CQ ngày 06 tháng 12 năm 2023  của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-TCNV&DNCĐ ngày 04/01/2024 của Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường về việc tổ chức Hội nghị CB,VC, NLĐ năm 2024; Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công Đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Tuấn Dũng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đ/c trong BGH; Chủ tịch Công đoàn Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động Nhà trường.

Đ/c Phan Tuấn Dũng – Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng Nhà trường và Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hiệu trưởng và đ.c Chủ tịch Công đoàn Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật liên quan tới Nhà trường, trách nhiệm thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2023 và những quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo kết quả giám sát, hỗ trợ CB, VC, NLĐ thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Năm 2023 Nhà trường đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm; sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, tập thể  Lãnh đạo Nhà trường đã thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường, phát huy vai trò quản trị của Hội đồng Trường và vai trò lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ tập trung chỉ đạo khắc phục vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác được giao:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn:

– Nhà trường đã tham mưu với LĐLĐ TP xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm; đã chủ động phối hợp với các Ban Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, sắp xếp giảng viên và mời được nhiều báo cáo viên (giảng viên kiêm chức) có chất lượng về lĩnh vực công đoàn để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn (Các đ/c Thường trực và CB các Ban của LĐLĐ TP, CB Trường ĐH Công đoàn, CB Tổng LĐLĐ Việt Nam …).

– Nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND TP :

+ Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch được giao: tổ chức được 45/45 lớp bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND TP với 4.250 lượt học viên .

+ Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2024 trình Thường trực LĐLĐ TP và Ban Tổ chức Thành Ủy Hà Nội. Ngày 11/12/2023 Thành ủy HN đã ban hành  Kế hoạch số 200-KH/TU về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội năm 2024. Trong đó các lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn được đào tại tại Trường TCNV&DN CĐ HN 33 lớp với 3.920 học viên.

Nguồn kinh phí cơ sở : Phối hợp với các quận, huyện, CĐ ngành mở được 19 lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo nguồn kinh phí cơ sở với 3.740 học viên. Phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức tuyển sinh, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 lớp ATVSLĐ với 599 học viên.

Công tác giáo dục nghề nghiệp và liên kết đào tạo:

Nhà trường đã tích cực liên hệ phối hợp với  các CSGD phổ thông, CSGDNN, các cơ quan, doanh nghiệp…để triển khai công tác tuyển sinh.

Kết quả Công tác đào tạo trình độ Trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn:

– Tiếp tục đào tạo 2 lớp Trung cấp Tin học văn phòng Khóa 1 với 43 học sinh; 2 lớp Trung cấp Tin học văn phòng Khóa 2 với 37 học viên; 01 lớp Kế toán doanh nghiệp Khóa 1 với 41 học viên. Phối hợp liên kết đào tạo với các Trung tâm GDNN – GDTX tuyển sinh và mở  lớp Trung cấp Tin học văn phòng cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp THCS với 27 học sinh; tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng Lý luận nghiệp vụ CĐ và Thanh tra – kiểm tra cho 79 học viên.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng của CB, VC, NLĐ. Các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác hoạt động từng khoa, phòng nói riêng và thúc đẩy công tác Nhà trường nói chung như: Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ …

   
   
Một số hình ảnh viên chức, NLĐ tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định biểu dương khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2023. Công nhận 28 CB,VC, NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 04 khoa phòng; Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 04 đ/c.

   
Khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2024 đội ngũ CBVC và người lao động Nhà trường phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể sau:

– Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô nguồn  kinh phí UBND thành phố hỗ trợ: 33 lớp với 3.920 học viên.

– Phối hợp với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 3.000 lượt cán bộ CĐCS theo yêu cầu bằng nguồn kinh phí của cơ sở.

– Phấn đấu huấn luyện cho 500 người lao động về An toàn vệ sinh lao động.

– Phấn đấu mở 5 lớp đào tạo Trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn.

– Phấn đấu 100% CBVC và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó phấn đấu 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1-2 cá nhân được khen cao. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Nhằm Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tạo khí thế thi đua sôi nổi với mục tiêu “ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo” quyết tâm khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua và ký giao ước phong trào thi đua giữa chuyên môn và công đoàn năm 2024.

Chuyên môn và công đoàn ký Giao ước Phong trào thi đua năm 2024

Kết thúc Hội nghị đ/c Phan Tuấn Dũng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn sự nhất trí cao của CB, VC, NLĐ, tạo tiền đề về tư tưởng và hành động cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm tới. Đ.c Hiệu trưởng đề nghị tất cả hãy sáng suốt, công bằng, đoàn kết – “ngồi chung 1 thuyền, chèo chung 1 hướng”, quyết tâm đổi mới khắc phục khó khăn nhằm ổn định và phát triển Nhà trường, phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội

 

Người viết: Phùng Thị Hường

Ảnh: Phạm Thị Nai Nhung